الکسا

سفارش تبلیغ
صبا

خدا در قران کریم اینگونه میفر ماید :

کیست که خدا را وام(قرض الحسنه )دهد تاخدا براو بچندین برابر بیفزاید  وخداست که میدهد ومیگیرد....245بقره


  

واگر زنان را طلاق دهید پیش از آنکه با آنها مباشرت کرده باشید در صورتی که بر انان مهر مقررداشتید بایستی نصف مهری که معین داشتید بانها بدهید 237بقره


  

و مادرا بایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند ...233بقره


  

...نام خدا را هدف سوگندهای خود قرار ندهید....224بقره


  

سوال کنند تو را عادت شدن زنان بگو آن رنجی است برای زنان در آن حال از  مباشرت آنان دوری کنید تا آنگاه که پاک شوند چون طهارت یافتند از آنجا که خدا دستور داده به آنها نزدیک شوید ...222بقره


  

 

جواب ده که با صلاح ومصلحت مال آنها بکوشید بهتر است تا آنها را بی سرپرست بگذارید ....220بقره

h


  

ای پیغمبر از تو از حکم شراب وقمار میپرسند بگو در این دو کار گناهد بزرگی است و سودهای ولی زیان گناه آن بیش از منفعت انست ...219بقره


  

 

بگو هر آنچه از مال خود انفاق کنید در باره پدر ومادر و خویشاوندان وفقیران وره گذران رواست ....215بقره

...آنچه زائد بر ضروری زندگانی است (انفاق کنید)219بقره

برای آسایش دنیا وآخرت خود انفاق کنید ولی نه همه مال را که در دنیا به رنج افتید


  

                                                                             

                                                                                                    

وچون بندگان من از دور ونزدیکی من از تو پرسند بدانند که من به آنها نزدیک خواهم بود وهر که مرا بخواند دعای او را اجابت کنم ....186بقره

 ? مرتضی هادیزاده - قرآن منظوم امید مجد

زتو ای محمد(ص) بهر انجمن // بپرسند اگر بندگانم ز من
در آن لحظه من خویشتن حاضرم // ز نزدیک بر حال او ناظرم
اجابت نمایم دعای کسی // که من را بخواند بخواهش بسی
پس آنها هم اکنون جوابم دهند // بیارند ایمان و گردن نهند
مگر راه یابند بسوی صواب // دعاهایشان هم شود مستجاب

 

 

                                                          

 

 

ایوب مرادی - ترجمه فرانسوی حمید الله

et quand Mes serviteurs t"interrogent sur Moi.. alors Je suis Tout proche: Je réponds à l"appel de celui qui me Prie quand il me prie. qu"ils répondent à Mon appel, et qu"ils croient en Moi, afin qu"ils soient bien guidés

  
   مدیر وبلاگ
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :9
بازدید دیروز :9
کل بازدید : 34904
کل یاداشته ها : 108


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ